Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Plant-Based Universities rozszerza działalność

luty 08 2024

Brytyjska organizacja Plant-Based Universities 5 lutego rozpoczęła oficjalną działalność na holenderskich uczelniach.
Jak dotąd przedstawicielstwa Plant-Based Universities udało się uruchomić w Irlandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji i w Stanach Zjednoczonych. Organizacja jako swój sztandarowy cel obrała całkowite przejście uczelnianych stołówek na menu wolne od cierpienia zwierząt. Poza tym inicjuje rozmaite kampanie uświadamiające studentów na temat stale rosnącego problemu zmian klimatycznych, które wciąż pomija się w merytorycznej dyskusji naukowej.
Holandia to kraj notujący jeden z najwyższych poziomów konsumpcji roślinnych alternatyw żywieniowych w Europie, przy jednoczesnym wysokim poziomie emisji dwutlenku węgla pochodzącej z hodowli zwierząt. Holenderska Rada Zdrowia od lat rekomenduje spożywanie tłuszczów roślinnych i odchodzenie do tych pochodzenia zwierzęcego, a w zeszłym roku otwarcie opowiedziała się po stronie diety wegańskiej.
List otwarty Plant-Based Universities podpisało ponad dwustu holenderskich pracowników naukowych, wzywając w sposób bezpośredni władze uniwersyteckie oraz polityków do dalszych działań powstrzymujących ocieplenie klimatu.

  • tekst: Adam Brusik