Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Zostań karmicielem kotów

styczeń 03 2024

Zima to czas wyjątkowo trudny dla wolno żyjących zwierząt. Na szczęście bezdomne zwierzęta mogą liczyć na ludzi dobrej woli, którzy godzą się zostać ich oficjalnymi karmicielami.
Niskie temperatury i trudności ze zdobyciem pokarmu to największe problemy bezdomnych psów i kotów, z którymi same nie zdołają sobie poradzić. Obecnie ich sytuację dodatkowo pogorszył fakt, że wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej zgodnie z prawem zamykają okienka piwniczne, przez co odbierają bezdomnym czworonogom (czasem jedyne) ciepłe schronienie podczas mroźnych dni. Równocześnie przepisy prawa nie nakładają na spółdzielnie mieszkaniowe żadnego obowiązku pomagania kotom w okresie zimowym.
Aby zostać takim karmicielem, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta. Po wpisaniu się na listę społecznych opiekunów kotów wolno żyjących można ubiegać się o przyznanie bezpłatnej karmy oraz sfinansowanie zabiegu sterylizacji dla potrzebujących tego zwierząt. Pomoc i przyznane dodatki karmiciel jest zobligowany przeznaczyć w całości na polepszenie warunków bytowania kotów wolno żyjących pozostających pod jego opieką. Karmiciel powinien także dbać o czystość i higienę w miejscu, gdzie zwierzęta są przez niego dokarmiane.
Ze względu na pozytywny wpływ na ekosystem (w naturalny sposób zapobiegając nadmiernej populacji gryzoni w ośrodkach miejskich) koty zasługują na szczególną ochronę i troskę wszystkich mieszkańców. Dlatego jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszego otoczenia próbuje w jakikolwiek sposób szkodzić lub wyrządzać krzywdę im lub ich karmicielom, powinniśmy niezwłocznie zgłosić tę sprawę.

  • tekst: Zuzanna Kozłowska