Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Katastrofa na Odrze: śledztwo umorzone?

grudzień 19 2023

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wody Polskie porzuciły działania mające na celu wyjaśnienie katastrofy na Odrze.

W wyniku gigantycznego zatrucia Odry oraz jej dopływów latem ubiegłego roku w wodach rozwinęły się tzw. złote algi wytwarzające toksynę śmiertelną dla pozostałych organizmów. Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska określiły to wydarzenie jako jedną z największych katastrof ekologicznych we współczesnej historii Europy.

Postępowanie wrocławskiej RDOŚ było jedynym postępowaniem wyjaśniającym wszczętym z urzędu w tej sprawie. Pomimo intensywnych nacisków ze strony aktywistów ekologicznych i zgromadzenia pokaźnego materiału dowodowego nie doszło do żadnych ustaleń ani działań mających na celu wyjaśnienie katastrofy i ukaranie winnych. Nie podjęto działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie zrzutu odpadów kopalnianych, co leży w kompetencjach Wód Polskich.

Raport Najwyższej Izby Kontroli z listopada tego roku krytycznie ocenił działania struktur zarządzania kryzysowego, wyliczając liczne zaniechania i opóźnienia w uruchomieniu odpowiednich procedur. Jednym z błędów było zbyt późne wystosowanie oficjalnego ostrzeżenia i zakazu korzystania z rzeki.

  • tekst: Adam Brusik