Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Wielkie Oczko: zwierzęta pozbawione wody

październik 24 2023

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła kroki prawne wobec przedsiębiorcy, który ogrodził jezioro Wielkie Oczko znajdujące się na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. W ten sposób dzikie zwierzęta zostały pozbawione jedynego w okolicy punktu dostępu do wody.

Trzy lata temu jezioro zostało wystawione na sprzedaż za 410 tysięcy złotych. Nowy właściciel nie określił planów odnośnie nieruchomości. Według niego powodem budowy ogrodzenia jest troska o utrzymanie czystości akwenu, mimo że woda spływająca do jeziora z lasu była filtrowana w sposób naturalny przez nadbrzeżną roślinność.

Jak dotąd przed sądem odbyła się jedna rozprawa z udziałem rzeczoznawcy. Pod wpływem opinii biegłego, sąd zmienił kwalifikację czynu z wykroczenia na przestępstwo. Sprawa została odesłana do prokuratury, która nakazała policji ponownych czynności wyjaśniających. Podstawą prawną oskarżenia są m.in. dyrektywy unijne ustanowione w ramach programu Natura 2000, obejmującego swoją ochroną teren Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

  • tekst: Adam Brusik