Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Niemcy: ochrona środowiska priorytetem

luty 20 2023

Grupa ING zleciła przeprowadzenie sondażu na grupie niemieckich klientów banku. Spośród tysiąca respondentów aż 51 procent osób wskazało, że ochrona środowiska naturalnego jest ważniejsza od utrzymania wzrostu gospodarczego.
Badani z grupy wiekowej 18-34 lat (24 procent ogółu respondentów) byli jedynymi, którzy wskazywali priorytet odwrotny. Swoją odpowiedź motywowali głównie problematyką przestawienia nawyków na te ekologiczne, które pociągają za sobą większe wydatki na energooszczędny sprzęt lub żywność bio (taką zależność stwierdziły niemal dwie trzecie ogółu respondentów). Problemem było dla nich również niejasne oznaczenie certyfikatów potwierdzających spełnianie kryteriów ekologicznych w procesie produkcji poszczególnych dóbr.

Podobne badania Grupa ING przeprowadziła m.in. w Polsce we wrześniu 2021 roku, według których aż 89 procent Polaków było świadomych swojego wpływu na stan środowiska naturalnego, a 60 procent zadeklarowało działania podjęte w kierunku zwiększenia energooszczędności gospodarstw domowych w ciągu uprzednich 12 miesięcy. Grupa wiekowa 18-34 odznaczała się tendencją do niesegregowania śmieci oraz niepodejmowania innych działań proekologicznych.
AB