Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 1 złzamawiam

Pod Warszawą powstanie azyl dla dzikich zwierząt

lipiec 14 2022

13 lipca 2022 r. rząd przyjął projekt ustawy o Centralnym Azylu dla zwierząt. Ma on powstać pod Warszawą na terenie nadleśnictwa Chojnów.

Projekt ustawy dot. utworzenia Centralnego Azylu dla Zwierząt reguluje kwestie związane z postępowaniem wobec zwierząt, które m.in. w nielegalny sposób przekroczyły granicę, bądź były przedmiotem nielegalnego handlu.

„Do tej pory ta kwestia była niewłaściwie uregulowana w polskim porządku prawnym i minister klimatu i środowiska zaproponował taką ustawę, która została dzisiaj przyjęta” – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

„W Centralnym Azylu dla Zwierząt będą przetrzymywane zwierzęta należące w szczególności do: inwazyjnych gatunków obcych, gatunków dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem (tzw. gatunki CITES), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, gatunków objętych ochroną gatunkową” – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera.

W kwestii transportu zwierząt azyl będzie współpracował głównie z organami celnymi oraz Policją. Jak podaje DGP, ma też współpracować „z organami ochrony środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami i instytucjami (w kraju i za granicą), które zajmują się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. ogrody zoologiczne, azyle dla zwierząt czy ośrodki rehabilitacji”. W ośrodku zwierzęta będą mogły przebywać w trakcie prowadzonych postępowań.

Ustawa wejdzie w życie w 2024 r., wówczas więc zapewne ośrodek zacznie działalność.

WB