Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 1 złzamawiam

Żabom w Azji grozi wyginięcie. Bo są przysmakiem Europejczyków

lipiec 10 2022

Jak donosi „National Geographic”, żabie udka, które są znanym przysmakiem we Francji i Belgii, najczęściej importowane są z Indonezji, Turcji, Wietnamu i Albanii. I właśnie w tych rejonach płazy znalazły się na skraju wymarcia.

Alarmuje o tym raport organizacji Pro Wild Life z Niemiec. Aktywiści chcą ograniczenia importu oraz domagają się szerzenia świadomości na temat tego, jak wygląda połów żab dla europejskich konsumentów. Na ich talerzach co roku pojawia się około 200 mln dziko żyjących żab.
Anatolijska żaba wodna poławiana w Turcji może zupełnie zniknąć już w okolicach 2023 r. Albańska żaba wodna jest gatunkiem zagrożonym.

Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody płazy są najbardziej zagrożoną grupą wśród kręgowców. Jeszcze w tym roku ICUN ma opublikować na ten temat wyczerpujący raport. Niemiecka organizacja apeluje natomiast do Unii Europejskiej o działania mające na celu ochronę żab w związku z połowem, który:

  • grozi całkowitym zniknięciem niektórych gatunków żab;
  • ma daleko idące skutki dla całych ekosystemów. Żaby żywią się owadami – ich znikanie spowoduje zaburzenie równowagi w tym zakresie;
  • jest okrutny: znane są takie praktyki, jak obcinanie żabom nóg bez znieczulenia, np. nożyczkami.

AK

Źródło: National Geographic