Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Test empatii

październik 27 2021

O ustawie dotyczącej zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych wielu z nas miało szansę dowiedzieć się dopiero niedawno, przy okazji nowelizacji przepisów i związanej z tym akcji „Nie! dla całkowitego utajnienia doświadczeń na zwierzętach.

Ustawa określa zasady ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, warunki ich utrzymywania, sposób postępowania z nim oraz zadania i kompetencje komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach. Jej nowelizacja obejmuje m.in. przepisy zezwalające na utajnienie działań komisji etycznych wydających zgody na wykonywanie doświadczeń na zwierzętach i niepozwalające organizacjom społecznym na udział w postępowaniach, w których wydawane są zgody na takie doświadczenia. Propozycja zmian wzbudziła stanowczy protest prozwierzęcych aktywistów, których przedstawiciele we wrześniu uczestniczyli w komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Edukacji Nauki i Młodzieży w Sejmie, aby wyrazić swój sprzeciw i zaproponować poprawki uwzględniające dobro zwierząt. W chwili zamknięcia numeru projekt trafił do komisji sejmowej.

Artykuł Premium
Zyskaj dostęp online do wszystkich wydań Magazynu
Pierwszy miesiąc 5 zł!
przy subskrypcji miesięcznej*

Nie chcesz prenumerować? Na naszej stronie znajdziesz również ciekawe darmowe treści. Możesz też: