Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 1 złzamawiam

ECI – inicjatywa przeciw testowaniu na zwierzętach w Europie

wrzesień 03 2021

Zbierzmy milion podpisów, by wzmocnić zakaz testowania na zwierzętach w Unii Europejskiej! Dziś wbrew pozorom przepisy nie są w pełni szczelne.

Od 2009 r. działa w UE zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, a od 2013 r. – zakaz sprzedaży produktów i składników na nich testowanych. Jednak pojawił się problem.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) domaga się przeprowadzania kolejnych testów chemikaliów, które już są w obrocie na europejskim rynku od lat. Dlaczego zatem ponownie je testować? Chodzi o ocenę bezpieczeństwa pracowników przedsiębiorstw zajmujących się mieszaniem, dystrybucją i szeroko pojętym wykorzystywaniem substancji chemicznych.

Reguluje to REACH – Rozporządzenie o Rejestracji, Ocenie, Autoryzacji i Ograniczeniu Chemikaliów. Pragnąc realizować jego zapisy, Europejska Agencja Chemikaliów może niestety zarządzić potrzebę ponownych testów na zwierzętach (przypomnijmy: niektóre chemikalia podlegające temu rozporządzeniu, są używane wyłącznie w kosmetykach). To w istocie zaprzecza zakazowi testowania na zwierzętach, ponieważ dopuszcza je w praktyce. W dodatku wiele składników kosmetyków będących przedmiotem nowych wniosków dotyczących testów na zwierzętach w ramach REACH ma długą historię bezpiecznego stosowania u ludzi.

Dlatego powstała

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA (ECI) w sprawie uszczelnienia i rozszerzenia przepisów UE dotyczących testowania na zwierzętach.

PODPISZ TUAJ!

Wzywamy Komisję Europejską, by zapewniła, że do oceny bezpieczeństwa konsumentów i pracowników używających chemikaliów stosowane są wyłącznie metody etyczne, które nie krzywdzą zwierząt. Chcemy też takiego sprecyzowania unijnych przepisów, by niemożliwe było wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych wymogów testowania na zwierzętach.

Promując przejście na badania i testy bez udziału zwierząt, które są odpowiednie dla człowieka, ta Europejska Inicjatywa Obywatelska może każdego roku uratować miliony zwierząt przed cierpieniem i śmiercią oraz poprawić ochronę zdrowia ludzi i środowiska!

ECI to mechanizm, który pozwala obywatelom UE wpływać na jej prawodawstwo – bezpośrednio przez kierowanie swoich apeli do Komisji Europejskiej. Aby inicjatywa została rozpatrzona przez Komisję, musi uzyskać poparcie co najmniej miliona obywateli UE w formie podpisów. Do dzieła!


Inicjatorami akcji jest ponad 100 organizacji walczących o prawa zwierząt! Wśród nich są m.in. Fundacja Viva!,

Nigdy wcześniej nie dysponowaliśmy tak skutecznymi narzędziami niewymagającymi badań na zwierzętach do zagwarantowania bezpiecznych produktów ani nie mieliśmy tak dogodnej okazji do zrewolucjonizowania ochrony człowieka i środowiska. Komisja Europejska musi utrzymać i wzmocnić zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach oraz wspierać przejście w kierunku oceny bezpieczeństwa produktów, która nie wymaga wykorzystania zwierząt.

Co prawda impulsem do powołania inicjatywy do życia były działania ECHA, ale petycja wzywa do całkowitego odchodzenia od wykorzystywania zwierząt do testowania na terenie UE.  – mówi w rozmowie z „VEGE” Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt „Viva!” i współorganizator inicjatywy. – Funkcjonujący od lat zakaz dotyczący kosmetyków udowodnił, wbrew twierdzeniom jego przeciwników, że z powodzeniem da się wprowadzać na rynek nowe produkty bez poświęcania życia zwierząt. Zostały rozwinięte metody testowania bez użycia zwierząt: modelowanie komputerowe, „organs on chips” czy wykorzystanie sztucznych tkanek. Teraz możemy zrobić kolejny krok.

Aby móc podpisać Europejską Inicjatywę Obywatelską, musisz być obywatelem UE i być w odpowiednim wieku, aby głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasady dotyczące wieku i wymagań dotyczących dowodu tożsamości różnią się w zależności od kraju, więc najlepiej sprawdzić informacje dla każdego państwa członkowskiego UE.

WK