Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 1 złzamawiam

Europa może przemówić głosem zwierząt! Podpisz petycję!

maj 04 2021

Organizacje działające na rzecz praw zwierząt w UE domagają się, by w strukturach unijnych mogło funkcjonować stanowisko Komisarza/Komisarki UE ds. zdrowia, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Podpisz petycję, aby Europa przemówiła głosem zwierząt!

„Obecnie Komisarka ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, jest odpowiedzialna za dobrostan zwierząt, ale ta kompetencja nie jest uwzględniona w jej nazwie stanowiska. To, co wydaje się być drobnym problemem, w rzeczywistości świadczy o ograniczonym zaangażowaniu instytucji europejskich, a nawet właściwej Dyrekcji Generalnej, w odniesieniu do tematu, który zasługuje na znacznie większą uwagę” — czytamy w stanowisku Green REV Institute, który jest oficjalnym partnerem kampanii. Fundacja Viva! dołączyła do instytucji wspierających inicjatywę #EUforanimals.

Zmiana nazwy stanowiska w europejskich strukturach stanowiłaby ważny sygnał, że UE przywiązuje wagę do kwestii związanych z dobrostanem zwierząt i przestrzeganiem ich praw – oraz, że ich interesy są tak samo istotne, jak ekonomiczne aspekty unijnego rolnictwa i hodowli. W dodatku zmiana ta nie wiązałaby się z żadnymi skomplikowanymi procedurami – do jej wprowadzenia, jak zapewnia Zarząd Green REV Institute, nie są wymagane żadne poprawki do Traktatu Europejskiego, więc wszystko zależy od woli politycznej.

Jako obywatelki i obywatele UE mamy szansę wpłynąć na tę decyzję i pokazać poparcie dla tej cennej inicjatywy: powstała wspólna petycja, skierowana do różnych instytucji europejskich, aby umożliwić obywatelom i obywatelkom przyłączenie się do apelu.

Można znaleźć ją pod adresem: https://www.euforanimals.eu/pl
Podpisz! Stań po stronie Europy dla zwierząt! W momencie powstawania tego tekstu inicjatywę poparło już ponad 61 tys. osób. Dołącz, a na stronie kampanii przeczytaj o „5 powodach, dla których potrzebujemy unijnego komisarza ds. dobrostanu zwierząt„.

Do akcji dołączyli już m.in. Posłowie i Posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz polscy parlamentarzyści, w tym Sylwia Spurek, Jerzy Buzek, a także celebryci, jak Agnieszka Woźniak-Starak i szereg organizacji prozwierzęcych oraz proekologicznych.

Dlaczego to ważne? Ponieważ skoro Europejki i Europejczycy troszczą się o zwierzęta, to instytucje unijne również powinny! W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się wprowadzić we wspólnocie europejskiej szereg prozwierzęcych rozwiązań, m.in. stopniowe wyeliminowanie klatek cielęcych czy polepszenie standardów klatek dla kur hodowlanych. Teraz mamy szansę na to, by dokonać kolejnego kroku w stronę poprawy losu zwierząt – poprzez oficjalne zobowiązanie unijnego urzędu do troszczenia się o ich los.

WK