Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Przetworzone mięso szkodzi! Podpisz petycję!

czerwiec 04 2020

Wysokie spożycie mięsa przetworzonego i czerwonego łączy się także ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych czy powikłań cukrzycy oraz ma związek z rozwojem otyłości – tak wynika z badań WHO. Dlatego postulujemy, aby przetworzone mięso w sklepach oznaczać tak samo jak papierosy, informując zawczasu o jego szkodliwości.

W ramach kampanii “Viva! Zdrowie” powstałą petycja do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Możesz podpisać ją tutaj.

“Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już w 2016 roku opublikowała raport na temat rakotwórczych właściwości czerwonego i przetworzonego mięsa. Przetworzone mięso zostało zaklasyfikowane do grupy 1 razem z m.in. azbestem i tytoniem, co oznacza, że istnieją wystarczające dowody ich rakotwórczego działania u ludzi. W przypadku przetworzonego mięsa klasyfikacja ta opiera się na dowodach pochodzących z licznych badań epidemiologicznych ukazujących, że jedzenie przetworzonego mięsa powoduje raka jelita grubego. Związek ten zaobserwowano również w przypadku raka żołądka. W analizowanych badaniach spożycie przetworzonego mięsa wiązało się ze wzrostem ryzyka zachorowalności na nowotwór. Ryzyko wzrastało wraz ze zwiększeniem ilości spożywanego mięsa” – czytamy.

Zachęcamy do podpisywania petycji – postulujemy rzetelne informowanie konsumentów czerwonego i przetworzonego mięsa!

Viva Zdrowie
Magazyn VEGE