Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Tydzień Edukacji Globalnej

listopad 16 2017

W dniach 18 – 26 listopada 2017 r. odbędzie się 19. ogólnopolska edycja Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas”. Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej szkoły w całej Polsce przygotowują różnego rodzaju wydarzenia, których ideą jest zwrócenie uwagi na to, że jednostkowe decyzje są kluczem do środowiskowych, społecznych i ekonomicznych zmian. Przykładem takiego działania jest m.in. 7. edycja gry miejskiej FAIR TRAIN, która będzie miała miejsce w Katowicach w dniu 22 listopada.
25 września 2015 r. ONZ uchwaliło agendę 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju, których realizację zaplanowano do 2030 roku. Najważniejsze kierunki zmian na najbliższych 15 lat wyznaczono w obszarach m.in.: zminimalizowania a następnie wykluczenia głodu i ubóstwa, sprawiedliwej dystrybucji dóbr, dobrej jakości edukacji, godnej pracy, odpowiedzialnej konsumpcji, rozwoju infrastruktury wspierającej dobrobyt ludzi, działań na rzecz ochrony środowiska i zahamowania postępujących zmian klimatu. Postulaty te, są tym bardziej szczególne, że nie wypłynęły od ekspertów, ale od zwyczajnych ludzi z całego świata, którzy swoimi doświadczeniami dzielili się na platformie The World We Want.
Tak jak przy ustalaniu postulatów niezbędny był udział społeczeństwa, tak niezbędne jest codzienne zaangażowanie w ukierunkowanie rozwoju na bardziej sprawiedliwy i zrównoważony, o czym mówią uczennice i uczniowie ze szkoły Zespołu Szkół Handlowych im.  B.Prusa:

Według nas tegoroczne hasło oznacza, że wszystkie nasze działania mają wpływ na naszą przyszłość. Dlatego ważne jest żeby patrzeć na to co robimy. Nasze nieodpowiednie czyny mogą mieć bardzo zły wpływ na przyszłość. A to jest jak z efektem motyla. Nawet najmniejsze poruszenie skrzydłem może spowodować huragan w innym miejscu. Dlatego tak ważna jest edukacja globalna.

Misją Tygodnia Edukacji Globalnej jest przybliżanie zagadnień związanych z wyzwaniami globalnymi. W tym roku tematem przewodnim są właśnie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Im również poświęcona jest kolejna edycja cieszącej się niesłabnącą popularnością gry miejskiej FAIR TRAIN w Katowicach, w której udział weźmie ok. 200 uczennic i uczniów ze śląskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Planszą w grze jest przestrzeń centrum miasta, w którym na uczestniczki i uczestników czeka dwanaście stacji z zadaniami do wykonania. Gra otrzymała liczne patronaty honorowe. Realizowana jest przy współpracy z Fundacją Otwarty Plan oraz Polską Zieloną Siecią w ramach projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Unii Europejskiej.

Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn “Vege“.