Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 1 złzamawiam

Kraina Żubra

styczeń 22 2013

Projekt ?Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra? znalazł się wśród 13 najlepszych projektów LIFE Nature, wyłonionych przez Komisję Europejską wśród tych, które kończyły swój okres rozliczeniowy w 2011 r. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji żubra w regionie Puszczy Białowieskiej. W ramach programu prowadzone były działania, które zapewnić mają długoterminową ochronę i zachowanie tego narażonego na wyginięcie gatunku. Wśród działań przyrodników znalazło się m.in. wyznaczenie i wdrożenie korytarzy ekologicznych, budowa paśników i wodopojów oraz rekultywacja łąk śródleśnych. Pracom tym towarzyszyła kampania informacyjno-edukacyjna. Więcej informacji na temat ochrony żubrów na Podlasiu można znaleźć na stronie projektu www.krainazubra.pl.www.naukawpolsce.pap.pl, jk

none