Pierwszy miesiąc prenumeraty cyfrowej za 5 złzamawiam

Logowanie

Chów przemysłowy śmierdzi!

wrzesień 29 2011

Kampania “Zakończ chów wielkoprzemysłowy” powstała latem 2007 roku jako kontynuacja i rozszerzenie kampanii “Kwik rozpaczy”. Informując społeczeństwo o wszystkich problemach związanych z chowem przemysłowym mamy nadzieję zwiększyć świadomość społeczeństwa oraz wytłumaczyć ludziom, że nie ma w Polsce miejsca na chów wielkoprzemysłowy.

Masowa produkcja każdego typu wiąże się z różnego rodzaju nadużyciami. W przypadku chowu przemysłowego największym i głównym problemem, z którego wyrastają wszystkie inne, jest zmiana statusu zwierzęcia z żywej istoty w surowiec. Podejście to powoduje, że ignoruje się potrzeby zwierząt oraz nie pozwala się im na realizację podstawowych instynktów; dla przykładu kury trzymane są w klatkach tak małych, że nie są w stanie rozprostować skrzydeł. Świnie, które są tak inteligentne, jak psy, całe życie spędzają w surowych warunkach i zagęszczeniu powodującym agresję (która, niestety, jest problemem dotyczącym każdej hodowli).

Zamiast poprawy warunków zwierząt, aby agresję usunąć lub ograniczyć, przemysł zaczął obcinać dzioby, kły, rogi i kastrować samce (wszystko bez znieczulenia). Zamiast zmniejszyć stres i cierpienie – zwiększył je, przedkładając własną wygodę oraz niskie koszty nad poprawę dobrostanu. Zachowania stereotypowe czy np. kanibalizm wpisane są już w straty, które każdy przyjmuje do wiadomości jako nieuniknione i ani myśli zrobić coś, co naprawdę pozwoli tą sytuację poprawić.

Działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w chowie wielkoprzemysłowym wydają się nie odnosić skutku – silne lobby mięsne jest w stanie dosyć skutecznie zminimalizować wszelkie pozytywne zmiany, proponowane przez organizacje walczące o poprawę dobrostanu. Patrząc z boku nietrudno dojść do wniosku, że jest to walka bezsensowna. Dlatego też, zamiast prowadzić kampanie mające na celu poprawę bytowania zwierząt, należy domagać się zakończenia chowu przemysłowego w Polsce.

Chcesz się zaangażować? Wejdź na naszą stronę tutaj>>

none